Certificado

■ Certificado de Certificación do Sistema de Xestión da Calidade

■ Certificado de Certificación do Sistema de Xestión da Seguridade en Saúde Laboral

■ Certificado de Certificación do Sistema de Xestión Ambiental

wkasmmg
Military Supplier

Provedor Militar

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

Centro Tecnolóxico Empresarial da Provincia de Sichuan

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

Excelente provedor de equipos para a industria de reciclaxe e desmontaxe de vehículos

Integrity Enterprise 2017

Integrity Enterprise 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

Contribución destacada empresas de crecemento estable

Innovative Enterprises In Sichuan Province

Empresas innovadoras na provincia de Sichuan

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

Produtos de innovación de alta tecnoloxía na provincia de Sichuan

Enterprise Technology Center

Centro Tecnolóxico Empresarial

Outstanding Private Enterprise

Empresa privada excepcional

National High-tech Enterprise

Empresa Nacional de Alta Tecnologia

Sichuan Province Famous Brand Title

Título de marca famosa da provincia de Sichuan